OPERATIVNI NAČRT PGD IZLAK 2009

1.OPIS NAČRT - pdf

 

2. OBMOČJE OPERATIVNEGA DELOVANJA DRUŠTVA - pdf

 

3. TRASE PLINOVODA, ELEKTROVODOV, IND. OBJETKI, KULTURNO - ZGODOVINSKI OBJEKTI - pdf

 

4. LOKACIJA HIDRANTOV - ZASELKI - pdf

 

5. KARAKTERISTIKE HIDRANTOV - pdf

 

 

Copyright © M.Pograjc PGD Izlake (marec 2003 – sprememba  02 2009)  Vse pravice pridržane.